Kuluttajaymmärrys ja markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen ovat koko dentsun toiminnan ytimessä: datan ja analytiikan avulla ymmärrämme mitä kohderyhmäsi todella haluaa sekä missä ja milloin he liikkuvat.

Keskeisin työkalu kuluttajaymmärrykseen on yli 5 400 suomalaisen kuluttajan vastauksiin pohjautuva Consumer Connection System (CCS) -tutkimuksemme. Siitä saamme hyvin yksityiskohtaista tietoa suomalaisten asenteista, kulutuskäyttäytymisestä ja mediankäytöstä. Tutkimus toimii usein kuluttajasegmentoinnin pohjana ja auttaa esimerkiksi mediavalintojen teossa. CCS toteutetaan kansainvälisesti yli 60 maassa, joten sen avulla tunnistettuja kohderyhmiä voidaan jalkauttaa käyttöön myös ulkomaille suuntautuvassa markkinoinnissa.

 


 

Tutkimus- ja analytiikkatiimimme tarjoaa myös kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusprojekteja. Tutkimme esimerkiksi kuluttajien päätöksentekoprosesseja ja näkemyksiä brändisi asemasta kilpailijoihin verrattuna. Kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin tarjoamme syvemmän ymmärryksen kuluttajien käyttäytymisestä ja asenteista. Suoritamme myös mainonnan esitestausta, ostosprosessitutkimuksia ja ostoskorianalyyseja. Tutkimuspalvelumme räätälöidään aina sinun tarpeittesi mukaan.

Tämän lisäksi markkinoinnin tehokkuuden mittauspalvelumme mahdollistavat markkinoinnin toteutumisen seurannan. Autamme sinua määrittelemään suorituskykymittareita, tarjoamme eri mahdollisuuksia kilpailijaseurantaan ja brändisi tunnuslukujen seurantaan. Toteutamme myös mainonnan jälkitutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa esimerkiksi mainonnan muistamisesta, siitä pitämisestä ja sen viestin selkeydestä.

Verkkoanalytiikka

Kattavat verkkoanalytiikkapalvelumme auttavat sinua online-markkinoinnin tehokkuuden seuraamisessa ja optimoinnissa. Olemme erikoistuneet Google Analytics -työkalun käyttöön, teknisiin asennuksiin sekä ylläpitopalveluihin (Google Analytics Certified Partner). Koulutamme myös Google Analyticsin käytössä ja avustamme muiden Google-tuotteiden käyttöönotossa ja käytössä, kuten Google Tag Manager ja Data Studio.

Tutkimus-, media- ja markkinointidatan lisäksi saattaa sinulla olla käytössä lukuisia muita datalähteitä, joita hyödynnät päätöksenteossa. Tarjoamme myös erilaisia dashboard-ratkaisuja visualisoimaan dataa ja ohjaamaan päätöksentekoa.

Tarjoamme lisäksi mallinnus- ja optimointipalveluita, joiden tavoitteena on ennustaa ja optimoida markkinoinnin tehokkuutta mahdollisimman hyvin hyödyntäen edistyneitä tilastollisia menetelmiä.